Podmínky KLubových soutěží

Blíží se konec roku a s ním se stávají aktuální naše klubové soutěže!

Uzávěrka přihlášek je 15.1.2019. Slavnostní vyhlášení vítězů, předání cen 
se uskuteční na Klubové výstavě RR.
S níže uvedenými podklady musí být zaslána i přihláška do soutěže,
bez které nebude pes do soutěže zařazen !!!!
Přihláška ke stažení zde
Zájemce, který se chce soutěží zúčastnit, zašle nejpozději do 15.1.2019
(po tomto datumu nebude přihláška do soutěží přijata)
rozpis výstavních úspěchů psa a feny s bodovým ohodnocením
 (tabulka ke stažení zde), fotokopie výstavních posudků,
výkonnostního průkazu, výsledkových listin, fotokopii průkazu původu,
 jméno majitele, adresu, telefonní číslo na adresu:

Zasílejte vše písemnou formou, e-mail nebude akceptován!

Alena Gebrová, Frýdlantská 13, Chrastava 463 31


Nejkrásnější pes/fena roku

Soutěže se může účastnit člen klubu bez ohledu na národnost či občanství člena.
Člen klubu s jiným než českým občanstvím může soutěžit toliko se psem nebo fenou,
která pochází z české chovatelské stanice. Pes musí mít absolvované minimálně 3 výstavy

 na území ČR, z toho jednu klubovou nebo speciální pořádanou klubem KCHRR 

se známkou výborný od třídy mladých výše.

Všechna ocenění musí být doložená kopiemi posudkových listů /kartiček/.


Chovatelská stanice roku 

Chovatelská stanice musí být registrovaná na území ČR.
Majitel chovatelské stanice
 musí být členem KCHRR a odchovávat štěňata pod našim klubem.
 Do soutěže se musí nahlásit minimálně dvě zvířata
ze dvou různých vrhů příslušné chovatelské stanice.
Chovatelská stanice s nejvyšším počtem bodů
 získává titul "Chovatelská stanice roku". K soutěži o nejlepší
chovatelskou stanici roku můžete přičíst bodové hodnocení
ze závěrečných soutěží „Chovatelská stanice“
na národních, klubových, speciálních a mezinárodních výstavách:
Národní výstava:                 Mezinárodní výstava:       KV a SP výstava:
  1. místo - 7 bodů                       1. místo - 10 bodů                1. místo - 15 bodů
  2. místo - 5 bodů                       2. místo -   7 bodů                2. místo - 10 bodů
  3. místo - 3 body                       3. místo -   4 body                3. místo -   5 bodů

nejlepší pracovní pes roku

Soutěže se může účastnit člen klubu bez ohledu na národnost či občanství člena.
Člen klubu s jiným než českým občanstvím může soutěžit toliko se psem nebo fenou,
která pochází z české chovatelské stanice.
Každý pes, který úspěšně složí v daném roce zkoušku ze sportovní kynologie,
 záchranářskou zkoušku, canisterapeutickou zkoušku nebo
barvářskou zkoušku, bude odměněn plaketou "PRACOVNÍ PES ROKU"

Všechna ocenění musí být doložená kopiemi posudkových listů /kartiček/.


nejlepší VETERÁN/VETERÁNKA roku

Majitel psa musí být členem KCHRR, bez ohledu na národnost či občanství člena.
Člen klubu s jiným než českým občanstvím může soutěžit toliko se psem nebo fenou,
která pochází z české chovatelské stanice.

Pes musí mít absolvované minimálně 3 výstavy

 na území ČR ve třídě veteránů, z toho jednu klubovou nebo speciální

pořádanou klubem KCHRR se známkou výborný. Body se počítají jen z výstav ze třídy veteránů.

 Všechna ocenění musí být doložená kopiemi posudkových listů /kartiček/.


ROM (THE REGISTER OF MERI)

  • tento titul se uděluje  psovi nebo feně jednou za život a to i In memoriam
  • titul může získat pes s deseti a fena s pěti potomky, jenž mají přiznaný titul šampion nebo junioršampion

  • splnění podmínek je nutné doložit kopií průkazu původu potomků a kopie průkazu původu potvrzujících přiznání titulu šampion nebo junioršampion


klubový šampion

Jedná se o soutěž dlouhodobého charakteru pořádanou KCHRR. Zúčastnit se mohou psi a feny
plemene RR v majetku člena klubu. Majitel psa musí být členem KCHRR,
 mít absolvovanou jednu klubovou nebo speciální výstavu pořádanou klubem
KCHRR (pod novým vedením) se známkou výborný od třídy mladých výše. Účast v soutěži
je limitována získáním titulu Klubového šampiona – titul lze získat pouze jednou.
 Titul Klubový šampion se uděluje při získání minimálně 300 bodů u psa a 250 bodů u feny.
Zvýhodnění fen je dáno především jejich handicapem v případě hárání, březosti, či odchovem
štěňat. Výstavy, jejichž bodování je předmětem soutěže o titul Klubový šampion,
musí být pořádány pod záštitou FCI. Soutěž je vyhodnocována jednou ročně.

Tento titul se zapisuje do průkazu původu psa!Třída / Hodnocení
 

Typ výstavy/Body:

Oblastní,
Krajská

Národní

Speciální

Klubová

Meziná-rodní

Evropská

Světová

Třída štěňat, dorostu

VN1

1

2

3

3

3

6

15

VN2

0

1

2

2

2

5

10

VN3

0

0

1

1

1

4

8

VN4

0

0

0

0

0

3

5

VN

0

0

0

0

0

2

3

Třída mladých 

V1

3

4

5

5

5

10

20

V2

2

3

4

4

4

8

15

V3

1

2

3

3

3

5

10

V4

0

1

2

2

2

3

5

V

0

0

1

1

1

2

3

Mezitřída, třída otevřená, pracovní, čestná, vítězů, šampionů

V1

3

4

5

5

5

13

25

V2

2

3

4

4

4

10

20

V3

1

2

3

3

3

8

15

V4

0

1

2

2

2

5

10

V

0

0

1

1

1

3

5

Třída veteránů

V1

2

3

4

4

4

10

20

V2

1

2

3

3

3

8

15

V3

0

1

2

2

2

5

10

V4

0

0

1

1

1

3

5

V

0

0

0

0

0

1

2

Tituly zadávané ve výstavním kruhu

Vítěz třídy

2

0

0

0

0

0

0

Oblastní, krajský vítěz

3

0

0

0

0

0

0

CAJC

0

10

15

15

15

30

60

CAC

0

10

15

15

15

30

60

res.CAC

0

5

8

8

8

15

30

CACIB

0

0

0

0

20

50

100

res.CACIB

0

0

0

0

10

25

50

Národní vítěz CZ

0

10

0

0

0

0

0

Nejlepší mladý (BOJ)

0

5

8

8

8

15

25

Nejlepší veterán (BOV)

0

5

8

8

8

15

25

Klubový vítěz

0

0

0

20

0

0

0

Vítěz speciální výstavy

0 0

20

0 0 0 0

Evropský vítěz

0

0

0

0

0

25

0

Světový vítěz

0

0

0

0

0

0

50

BOS

  3 8 8 8 15 25

BOB

0

5

10

10

10

25

50


 Hodnocení
 

Typ výstavy/Body:

Oblastní,
Krajská

Národní

Speciální

Klubová

Meziná-rodní

Evropská

Světová

Závěrečné soutěže

Nejlepší štěně

3

5

10

10

15

20

40

Nejlepší dorost

3

5

10

10

15

20

40

Nejlepší veterán

3

5

0

0

10

20

40

1.BIG,
BOG,JBIG,JBOG

3

10

0

0

10

25

40

2.BIG, BOG,JBIG,JBOG

2

5

0

0

5

13

25

3.BIG, BOG,JBIG,JBOG

1

3

0

0

3

6

15

1.BOD,JBOD

0

10

0

0

20

50

100

2.BOD,JBOD

0

5

0

0

10

25

50

3.BOD,JBOD

0

3

0

0

5

13

25

1.BIS, JBIS

7

20

0

0

30

60

100

2.BIS, JBIS

5

10

0

0

15

30

80

3.BIS, JBIS

3

5

0

0

10

15

60