Dokumenty a pokyny

 

 

 
●  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ >>
 

●  Přihláška do klubu KCHRR >>

 

●  PŘIHLÁŠKA NA BONITACI >>

 

●  Bonitační řád KCHRR >>

 

●  Žádost o krycí list >>

 

●  ZÁPISNÍ ŘÁD >>

 

Chovatelství:

 

V případě úrazu psa či feny je majitel povinen:

1. neprodleně kontaktovat jakéhokoli veterinárního lékaře, který jedince ošetří, událost zapíše do průkazu původu a vyhotoví lékařskou zprávu o povaze a původu zranění, stejně tak jako o způsobu ošetření.

2. kontaktovat klubem schváleného veterinárního lékaře, nebo specialistu (poranění zubů a tlamy - specialista stomatolog, poranění ocasu - MVDr. Jakub Košťál, poranění kyčlí, loktů - MVDr. Decker, Jahoda, Pepřík )
a v co nejkratším možném termínu si zajistit odborné vyšetření, včetně odborné lékařské zprávy.

3. na bonitaci se prokázat zápisem v průkazu původu a odbornou lékařskou zprávou.

Nebude-li majitel schopen prokázat zranění svého psa/feny výše uvedenými dokumenty,
daný jedinec  bude klasifikován(a) jako nechovný(á).

 
 

Upozornění pro chovatele:

Očkuje váš veterinář psy do oblasti krku?

Jestliže ano, řekněte mu že ridgebaci – zvláště štěňata – by nikdy neměli dostat injekci do krku
nebo kamko-li do oblasti páteře. Místo toho je lepší aplikovat injekci do ramene nebo do hýždí.
Někdy může mít pes reakci na očkovací látku která se projeví jako boule pod kůží.
Ta může být lehce považována za dermoid.

Co se týče vakcinace, ridgebaci by neměli být zbytečně bombardováni množstvím vakcin najednou. Leptospiróza by neměla být aplikována dříve než ve 14 týdnu věku
a vzteklina by se měla očkovat odděleně od ostatních vakcín.

Pamatujte si: s každou vakcínou kterou vaše štěně dostává je vybuzen jeho imunitní systém.
Je opravdu nutné očkovat štěně proti koronaviróze, borelióze a girardii když nebydlíte v oblasti s vysokým rizikem nebo používáte jiné ochranné prostředky? Některé vakcíny mohou přispět k autoimunním problémům.